Com afecta el canvi climàtic al nostre territori? 

Pel clima que tenim a la Ribera d’Ebre, la gent acostuma a dir que no tenim primavera ni tardor, ja que els canvis entre estacions solen ser molt bruscos, cada vegada més. És possible que el clima canviï? Avui intentarem explicar com afecta el canvi climàtic al nostre territori i com es relaciona això amb el temps meteorològic i clima.

Clima i temps, és el mateix?

Mentre que el temps fa referència  a les condicions meteorològiques en un moment determinat, el clima ho fa a les condicions habituals d’un lloc determinat. Per exemple, “el temps de la primera setmana de primavera a la Ribera d’Ebre ha sigut plujós, però el seu clima és humit”. Així doncs, el temps meteorològic que fa en un lloc pot canviar al llarg d’un període de temps curt mentre que els canvis en el clima són menys usuals.

Què és el canvi climàtic?

El clima ha patit canvis importants al llarg de la història del planeta, de manera fonamental, per causes naturals (com per exemple, els períodes de glaciacions i desglaços). No obstant això, l’actual canvi climàtic, temut i arxiconegut, és molt diferent dels canvis per causes naturals. Essencialment, això és així per dos motius:

En primer lloc, les causes. El canvi climàtic és causat per l’emissió dels gasos com a resultat de l’activitat humana i el conegut ‘efecte hivernacle’, que fa que l’atmosfera mantingui la calor i es produeixi el fenomen conegut com escalfament global. En segon lloc, la velocitat, ja que el canvi climàtic actual s’està duent a terme de manera molt ràpida. Això fa molt difícil tant per a la natura com per als humans per adaptar-se a les noves condicions.

El canvi del clima, com ens afecta?

El canvi climàtic és una realitat que s’expressa a tot el planeta. Les conseqüències generals han sigut un ascens de les temperatures mitjanes, la pujada del nivell del mar, el desglaç de l’Àrtic o l’augment dels esdeveniments extrems.

A nivell més local, podem observar que els estius s’allarguen, és a dir, fa més calor més aviat i durant més temps; també hi ha hagut un increment de les onades de calor i cada vegada són més freqüents, llargues i intenses. Això també comporta períodes de sequera i una disminució del cabal mitjà dels rius.

El futur, doncs, ens presenta un augment gradual de les temperatures, disminució de les precipitacions, més onades de calor i més períodes de sequera. Canvis que afectaran tant a la natura com a la societat: canvis en l’agricultura, el turisme i fins i tot la nostra salut.

Què podem fer?

En primera instància, podem reduir les emissions de gas que produeixen l’efecte hivernacle, ja que l’origen d’aquestes som els éssers humans. També podem adaptar-nos, evitant els riscos derivats d’aquest canvi. Per això és essencial ser conscients i cuidar el territori, perquè només d’aquesta manera salvarem el planeta.