La petjada ecològica: l’empremta que deixem

Què és la petjada ecològica?

La petjada ecològica és un indicador que sintetitza l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient. S’expressa en hectàrees de terreny que és necessari cultivar per a proveir-nos d’aliments, per a tenir un habitatge, per a escalfar-nos, per a desplaçar-nos, per a consumir tota mena de productes… L’objectiu és avaluar l’impacte sobre el planeta d’un estil de vida determinat i del seu grau de sostenibilitat.

El concepte va ser encunyat per William Rees i Mathis Wackernagel el 1996 en l’article La nostra petjada ecològica: reduir l’impacte humà a la terra i es va definir com:

una eina que ens permet estimar el consum de recursos i els requisits d’assimilació de residus d’una població humana definida.

D’altra banda, també cal tenir en compte la capacitat biològica dels ecosistemes per produir materials biològics utilitzats per les persones i absorbir els residus generats per humans.

Per què és important?

Calcular la diferència entre la petjada ecològica i la biocapacitat permet conèixer el nivell de deute o de reserva ecològica del territori. Si el valor de la petjada ecològica és superior a la biocapacitat, el territori presenta dèficit ecològic. Això vol dir que la població consumeix més recursos dels que disposa i per tant, s’estan consumint reserves naturals i complicant la sostenibilitat del territori en un futur.

Així doncs, és important ser conscients de què consumim i com ho fem per tal de no malbaratar els recursos que ens pertoquen i que la Terra ens ofereix.

És el mateix la petjada ecològica que la petjada de carboni?

Mentre que la petjada ecològica fa referència a un estil de vida concret i tots els aspectes que aquest implica, la petjada de carboni mesura les emissions de diòxid de carboni (CO2) associades a l’ús de combustibles fòssils. És a dir, la petjada de carboni és un d’aquests aspectes que formen part de la petjada ecològica.

Calculadora de petjada ecològica

Global Footprint Network és una organització sense ànim de lucre fundada l’any 2003 que desenvolupa eines per promoure la sostenibilitat, entre les quals es troba la petjada ecològica. La xarxa està formada per més de setanta organitzacions, entre elles WWF, amb la que l’Ajuntament de Ginestar col·labora cada any amb la iniciativa l’Hora del Planeta.

A la nostra pàgina principal hi teniu les indicacions per calcular l’impacte ambiental que té la vostra visita a Ginestar, però si voleu saber quina és la petjada ecològica segons el vostre estil de vida, podeu calcular-la a través de la Calculadora de Global Footprint Network amb la intenció de millorar i fer més sostenible el nostre dia a dia.